Category Archives: IPO

Công ty FinTech và BlockChain đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán

Sau thời gian dài chuẩn bị, cuối tháng 5 vừa qua, Công ty Cổ phần Trustpay vừa kết thúc cuộc họp Hội đồng quản trị thông qua chiến lược công ty và kế hoạch IPO Trustpay vào giữa năm 2019 – trở thành công ty fintech và blockchain đầu tiên niêm yết sàn chứng khoán […]