Tuyển dụng

Được thành lập từ năm 2009, Công ty Cổ phần Trustpay Holdings chuyên đầu tư trong các lĩnh vực fintech, blockchain, bất động sản, nông nghiệp thông minh, vàng bạc đá quý và các ngành công nghiệp 4.0 trên toàn cầu.

Companies % Shareholder
1. Trustpay JSC 100%
2. Trustpay US 100%
3. Trustpay UK 100%
4. Trustpay Australia 100%
5. Trustpay (Singapore) Pte Ltd 50%
6. Trustpay (Cambodia) Company Limited. 100%
7. TrustCard Join Stock Company 100%
8. TrustPharm Join Stock Company 40%
9. CitiPass Join Stock Company 100%
10. Digital Asset Management Holding – DAMH 70%
11. VinaGroups Economy Elictric Corporation 4%
12. DGroup 3%
13. Bookok 25%
14. Bao Tin Phat Jewelry Company Limited 100%
15. Bao Tin Phat Company Limited 100%
16. Tictag Corporation 8%
17. Tecto Technology Joint Stock Company 10%