logo_color

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC “TĂNG VỐN GÓP CỦA QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO FUNDGO”

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC “TĂNG VỐN GÓP CỦA QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO FUNDGO”

Ngày 19/06/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ đã thông qua hồ sơ đăng ký tăng vốn góp của Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO theo thông báo số 6117/TB-ĐKKD.

Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO chính thức tăng vốn từ 14.332.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bốn tỷ ba trăm ba mươi hai triệu đồng) lên 24.732.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu đồng)

Thời điểm thay đổi vốn từ ngày: 02/06/2023.

FUNDGO sẽ tiếp tục có kế hoạch tăng vốn bằng hình thức huy động thêm từ các nhà đầu tư hiện hữu và huy động vốn từ các nhà đầu tư mới trong thời gian tới. Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO sẽ sớm đạt được mục tiêu trở thành quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài ra việc điều chỉnh tăng vốn góp ban đầu cũng là cơ hội để các doanh nghiệp có ý định startup sẽ mạnh dạn khởi nghiệp và lựa chọn Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO làm nơi ươm mầm cho các dự án của doanh nghiệp.

Thông báo số 6117/TB-ĐKKD do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ thông báo về việc tăng vốn ban đầu của Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO:

Bài Viết mới nhất