logo_color

THÔNG BÁO: Về việc “Thay đổi cơ cấu Ban đại diện Quỹ của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO”

THÔNG BÁO: Về việc “Thay đổi cơ cấu Ban đại diện Quỹ của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO”


Kính gửi Quý nhà đầu tư góp vốn,


Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư về sự thay đổi Thành viên Ban đại diện Quỹ như sau:


Sau khi nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Văn Phúc. Ngày 30/08/2023, Ban đại diện Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ đã đề cử và Đại hội Nhà đầu tư đã tiến hành họp và ra Quyết định bầu Ông Huỳnh Anh Tấn làm Thành viên Ban đại diện Quỹ mới chính thức của Quỹ FUNDGO dưới sự tín nhiệm của tất cả các Nhà Đầu tư góp vốn.


Thành viên Ban đại diện Quỹ mới bao gồm:

  • Ông Vương Lê Vĩnh Nhân 
  • Bà Bùi Thị Lan Anh 
  • Ông Huỳnh Anh Tấn


Chúng tôi tin rằng việc thay đổi này sẽ tiếp tục đẩy mạnh sứ mệnh và hoạt động của Quỹ. Với sự đa dạng và giàu kinh nghiệm của các thành viên sẽ là một điểm mạnh quan trọng cho Ban đại diện Quỹ để hướng tới một tương lai thịnh vượng hơn cho FUNDGO.


Quỹ FUNDGO xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp của Quý nhà đầu tư trong suốt thời gian qua. Việc thay đổi thành viên Ban đại diện Quỹ sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu và cam kết của FUNDGO đối với sự thành công và phát triển của các dự án đầu tư.


Công ty quản lý Quỹ công bố thông tin đến Quý nhà đầu tư về sự thay đổi này. 


Trân trọng!

Bài Viết mới nhất