logo_color

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG VỐN GÓP CỦA “QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO FUNDGO”

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG VỐN GÓP CỦA “QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO FUNDGO”

Ngày 10/10/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ đã thông qua hồ sơ đăng ký tăng vốn góp của Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO theo thông báo số 10087/TB-ĐKKD.

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO chính thức tăng vốn từ: 34.732.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu đồng) lên 39.382.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ ba trăm tám mươi hai triệu đồng).

Thời điểm thay đổi vốn từ ngày: 20/9/2023

Việc tăng vốn của Quỹ FUNDGO thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào tiềm năng của thị trường khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. Quỹ sẽ sử dụng nguồn vốn mới để tiếp tục đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Một số thông tin chi tiết về việc tăng vốn của Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO:

Vốn góp của quỹ trước khi tăng: 34.732.000.000 VNĐ

Vốn góp mới của quỹ: 39.382.000.000 VNĐ

Thời điểm thay đổi vốn: 20/09/2023

Việc tăng vốn của Quỹ FUNDGO là một tín hiệu tích cực cho thị trường khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. Quỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thông báo số 10087/TB-ĐKKD do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ thông báo về việc tăng vốn ban đầu của Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO:

Bài Viết mới nhất