logo_color

Tin tức sự kiện

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ KHI ĐĂNG KÍ CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lính vực khoa học, công nghệ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế và chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, để tận dụng những ưu đãi này, doanh nghiệp cần phải có giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Công ty Cổ phần TRUSTPAY gửi đến quý doanh nghiệp thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi và hỗ trợ khi đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần TRUSTPAY để được hỗ trợ chi tiết!

HỖ TRỢ ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đó. Sản phầm kinh doanh của doanh nghiệp khoa học công nghệ là những sản phầm hữu hình hoặc vô hình, do tính đặc biệt của sản phầm trong lĩnh vực kinh doanh này nên việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ có những sự khác biệt và những điều kiện riêng tất yếu.
Công ty Cổ phần TRUSTPAY gửi đến quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ giúp quý khách hàng giải quyết được các vấn đề về thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp mình một cách hoàn chỉnh và hiệu quả nhất.

THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Những năm gần đây, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, việc thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là một bước quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp. Công ty Cổ phần TRUSTPAY gửi đến hướng dẫn chi tiết quy trình thành lập và hoạt động của Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo, nhằm giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp có thêm thông tin tham khảo về lĩnh vực này.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ KHI ĐĂNG KÍ CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lính vực khoa học, công nghệ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế và chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, để tận dụng những ưu đãi này, doanh nghiệp cần phải có giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Công ty Cổ phần TRUSTPAY gửi đến quý doanh nghiệp thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi và hỗ trợ khi đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần TRUSTPAY để được hỗ trợ chi tiết!

HỖ TRỢ ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đó. Sản phầm kinh doanh của doanh nghiệp khoa học công nghệ là những sản phầm hữu hình hoặc vô hình, do tính đặc biệt của sản phầm trong lĩnh vực kinh doanh này nên việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ có những sự khác biệt và những điều kiện riêng tất yếu.
Công ty Cổ phần TRUSTPAY gửi đến quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ giúp quý khách hàng giải quyết được các vấn đề về thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp mình một cách hoàn chỉnh và hiệu quả nhất.

THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Những năm gần đây, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, việc thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là một bước quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp. Công ty Cổ phần TRUSTPAY gửi đến hướng dẫn chi tiết quy trình thành lập và hoạt động của Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo, nhằm giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp có thêm thông tin tham khảo về lĩnh vực này.