logo_color

THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Những năm gần đây, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, việc thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là một bước quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp. Công ty Cổ phần TRUSTPAY gửi đến hướng dẫn chi tiết quy trình thành lập và hoạt động của Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo, nhằm giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp có thêm thông tin tham khảo về lĩnh vực này.

——————————

——————————

——————————

——————————

——————————

——————————

——————————

Bài Viết mới nhất