logo_color

THÔNG BÁO VỀ VIỆC “TĂNG VỐN GÓP CỦA QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO FUNDGO”

THÔNG BÁO VỀ VIỆC “TĂNG VỐN GÓP CỦA QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO FUNDGO”

Thông báo về việc tăng vốn góp của Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO là một bước quan trọng trong phát triển và mở rộng hoạt động của quỹ. Ngày 25/07/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ đã thông qua hồ sơ đăng ký tăng vốn góp của quỹ theo thông báo số 7481/TB-ĐKKD.

Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO chính thức tăng vốn từ 24.732.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu đồng) lên 34.732.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu đồng)

Thời điểm thay đổi vốn từ ngày: 05/07/2023.

FUNDGO sẽ tiếp tục có kế hoạch tăng vốn bằng hình thức huy động thêm từ các nhà đầu tư hiện hữu và huy động vốn từ các nhà đầu tư mới trong thời gian tới. Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO sẽ sớm đạt được mục tiêu trở thành quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam. Việc tăng vốn cũng tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp có ý định khởi nghiệp và startup mạnh dạn lựa chọn FUNDGO làm đối tác để ươm mầm và phát triển các dự án của họ. FUNDGO cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp, đảm bảo môi trường đầu tư tốt nhất cho sự thành công của họ.

Link thông báo số 7481/TB-ĐKKD ngày 25/7/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ thông báo về việc tăng vốn ban đầu của Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO:

“TĂNG VỐN GÓP CỦA QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO FUNDGO”

Bài Viết mới nhất